OPD Time Table

DEPARTMENT OF MEDICINE

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Hrishikesh Joshi Dravid Tejal Nilima Mane Swapna Malshe Sumit Agrawal Yash Bahulikar Yash Khanvilkar
2 6.30PM-8.30PM Hrishikesh Joshi Dnyaneshwar Diwane Nilima Mane Hrishikesh Joshi Dnyaneshwar Diwane Nilima Mane Komal Kulkarni
3 4PM-6PM Sukrut Purandare

DEPARTMENT OF SURGERY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Godbole Neha Date Sanjay Agashe Prasad Sathaye Yashwant Kamlakar Haran Shashank Adgudwar Sonsale Rajesh
2 04pm-6PM Godbole Neha
2 6:30PM-8:30PM Sonsale Rajesh Sonsale Rajesh Sonsale Rajesh Sonsale Rajesh

DEPARTMENT OF PLASTIC SURGERY

no Time Monday Tuesday Wednesay Thursday Friday Saturday Sunday
1 2PM-4PM Kulkarni Ananta Agarkhedkar Nikhil Athavale Swapna
DEPARTMENT OF NEUROSURGERY
no Time Monday Tuesday Wednesay Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Talathi Nikhil
DEPARTMENT OF NEPHROLOGY
no Time Monday Tuesday Wednsay Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Arun Tirlapur
DEPARTMENT OF PEDIATRICS
no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1.00PM Rakshe Sarika Begani Rashmi More Santosh Mudkhedkar Archana Mahajan Keyur Mudkhedkar Archana Mahankar Parag
2 6.30PM-8.30PM Doshi Prajakta Maind Gauri Doshi Prajakta

DEPARTMENT OF PAEDIATRIC SURGERY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 06.30pm-08.30pm Dhananjay Vaze Kshama Kulkarni Dhananjay Vaze
DEPARTMENT OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Patil Monica Deolekar Sangita Joshi Vidula Malshe Sameer Deolekar Sangita Karne Durga Malshe Sameer
3 2pm-4pm Monica Patil
4 6.30pm-8.30pm Durga Karne Joshi Vidula Patil Monica Durga Karne Joshi Vidula Patil Monica

DEPARTMENT OF LACTATIONAL MEDICINE

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Vishakha Haridas

DEPARTMENT OF ORTHOPEDICS

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Deshmukh Varun Sachin Chaudhari Page Anirudha Deshmukh Varun Lonari Abhijit Page Anirudha Hemant Parekh
2 4PM-6PM Chinmay Ghaisas
3 6:30PM-8:30PM Parekh Hemant Chaudhari Sachin Lonari Abhijit Parekh Hemant Anirudha Page Sachin Chaudhari

DEPARTMENT OF OPHTHALMOLOGY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Desai Arati Desai Vijay Desai Arati Arati Desai Deshmukh Vaishali Tripti Kokhatkar Pathak Shonal(2nd & 4th)
2 2PM-4PM
3 4PM-6PM
4 6:30PM-8:30PM Desai Vijay Shonal Pathak Desai Vijay Shonal Pathak Desai Vijay Shonal Pathak

DEPARTMENT OF ENT

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Dani Sanket Jain Vishal Thekedar Pallavi Mehta Shivkumar Deshpande Amol Gokhale Nikhil Tanmay Chaudhari (2nd & 4th)
2 6.30PM-8.30PM Aditya Yeolekar Tanmay Chaudhari Aditya Yeolekar Tanmay Chaudhari

MAI DIABETES CARE AND RESEARCH CENTER

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Dr Hrishikesh Joshi Dr NilimaMane

DEPARTMENT OF CARDIOLOGY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 2PM-4PM Aniket Gadre Prashant Mishra Aniket Gadre Mulay Anuja Prashant Mishra Mulay Anuja

DEPARTMENT OF UROLOGY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 06:30PM-08.30PM Hrishikesh Deshmukh

2,2PM-4PM,,,Rohan Valsangkar,,,,,

DEPARTMENT OF PSYCHIATRY 

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 4:00PM-6:00PM Sunil Gowda Sunil Gowda

DEPARTMENT OF CHEST MEDICINE

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Vishnudas Talbhare Pankaj Magar Vishnudas Telbhare Pankaj Magar

DEPARTMENT OF DENTISTRY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 10AM-1PM Archana Bhaskar Suruchi Deo Archana Bhaskar Suruchi Deo Archana Bhaskar Suruchi Deo Rucha Davalbhakta (Pedodontist-1st 3rd &5th) Dr Shweta Chaudhari- 2nd & 4th)
2 2PM-4PM Dr Ashutosh Javadekar Bhende Rajat(Oral & Maxillofacial surgeon) Dr Ashutosh Javadekar
3 4PM-6PM Tamhankar Khipra(Endodontist) Dr Siddharth Shinde(Orthodontist) Amod Patankar (Oral & Maxillofacial surgeon)
4 6:30PM-8:30PM Prachitee Deshpande Arpita Dhopade Geetali Garje Arpita Dhopade Geetali Garje Arpita Dhopade

DEPARTMENT OF DERMATOLOGY (SKIN)

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Kelkar Amey Mukta Tulpule Neeta Gokhale Kelkar Amey Mukta Tulpule Neeta Gokhale

DEPARTMENT OF NEUROLOGY

no Time Monday Tuesday Wednesay Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM
1 2PM-4PM Rushikesh Deshpande
DEPARTMENT OFGASTROENTEROLOGY
no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 4PM-6PM Mahesh Mahadik
2 6.30PM-8.30PM Sachin Palnitkar

DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY

no Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1 11AM-1PM Purva Tambe Purva Tambe Purva Tambe Purva Tambe Purva Tambe Purva Tambe
2 2PM-5PM Tarang Goregaonkar Tarang Goregaonkar Tarang Goregaonkar Tarang Goregaonkar Tarang Goregaonkar Tarang Goregaonkar

3,5PM-8PM,Oshin Ninawe,Oshin Ninawe,Oshin Ninawe,Oshin Ninawe,Oshin Ninawe,Oshin Ninawe,,
[/table]